SAAB 35 DRAKEN

Saab 35 Draken utvecklades av Saab AB för det svenska flygvapnet. Det var ett enmotoriskt jaktflygplan med dubbel deltavinge, och det första riktiga överljudsflygplanet att tas i tjänst i Västeuropa. 

Ursprungligen var Draken tänkt som ett höghöjdsjaktplan, men var även ett effektivt jaktflygplan på längre höjd. 
Värt att nämna är att planet var det första att göra flygmanövern kort parad/kobramanövern.

Saab 35 Draken var i aktiv tjänst i nästan 40 år i det svenska flygvapnet – mellan 1960 och 1999.Denna video visar inte museets exemplar (som icket är i flygdugligt skick), men ger en känsla av hur skickligt utformat Draken är.  

Saab 35 Draken

Tillverkare
Saab AB

Längd
15,34 m 

Höjd
3,89 m

Spännvidd
9,42 m 

Vikt (tom)
8,25 ton

Maxhastighet
Mach 2

Max flyghöjd
19 995 m 

Lastförmåga 
11,4 ton