40 MM AKAN M/36

40 mm automatkanon m/36

40 mm automatkanon m/36 är en av Bofors största succéer. 
Kanonen har licenstillverkats i många andra länder, och även piratkopierats i tusentals exemplar! Enligt Bofors är det världens mest tillverkade kanon, i 120 000 exemplar (varav Bofors tillverkat 2 500). 
Internationellt kallas kanonen för Bofors 40 mm L/60, eller ”The Bofors gun”. 

40 mm AKAN m/36 konstruerades i början av 1930talet, och var färdig 1933. Med eldhastighet på 120 skott per minut, maximal räckvidd på 10 000 meter, och största skjuthöjd på 11 950 meter, var det ett mycket effektivt vapen. Kanonen monterades på olika lavetter (kanonstöd) inklusive dubbellavetter (med två kanonrör), beroende på vad den skulle användas till. 40 mm AKAN m/36 användes inom luftvärnet, armén och flottan. Framför allt användes den till luftvärn, för att avskräcka, förhindra, och stoppa anfall ovanifrån.
Luftvärnet, armén och flottan.
40 mm AKAN m/36 är i tjänst inom det militära än idag. 

Muséets exemplar är monterat i fältlavett. 

40 mm AKAN m/36

Tillverkare
Bofors

Eldhastighet
120-140 skott/minut

Utgångshastighet
960 m/sek

Sidriktning
360°

Höjdriktning
0-90°

Bemanning
6 man