bandfordon

Bandfordon är mycket effektiva i besvärlig terräng. 

Själva syftet med bandet på ett fordon är att agera som en lång, oändlig vägbana, som rullas ut framför fordonets hjul. Detta ökar kontaktytan mellan fordonet och terrängen, och minskar marktrycket. Det förhindrar att fordonet sjunker ned eller fastnar när det rör sig på mjuka eller ojämna underlag.

 
Bandet fungerar alltså som en bredare och mer stabil grund för fordonet att röra sig på. Istället för att bara förlita sig på de smala hjulen, sprider bandet ut vikten över en större yta. Det minskar trycket som varje hjul utsätts för, och minskar risken att fordonet ska sjunka ned i lös eller mjuk mark. 
Så, bandet gör att fordonet effektivt kan förflytta sig över svår terräng, eller mjuka ytor (tänk myrar, snö, sand, sankmark) utan att gräva ned sig eller fastna. Det ger också en bättre dragkraft och stabilitet, vilket är  extra viktigt när terrängen är utmanande!