Luft och vatten

Kalixlinjens museum har två flygfartyg utställda. 
En HKP 3 (Helikopter 3 Agusta Bell 204), samt en Saab 35 Draken. 
I nuläget står de uppställda på ängen nedanför museets lokaler. 

På muséets utställningsområde finns två båtar uppställda.
  Bogserbåt 1 och Bogserbåt 2. Bägge står på släp. 

Saab 35 Draken