Last- och terrängbilar

Militära lastbilar har använts till transport av materiel, vapen, och manskap. De flesta har även imponerande terrängframkomlighet, om än inte lika god som de mindre terrängbilarna. 

Terrängbilar var utformade både för att ta sig fram på landsväg och i besvärlig terräng. De användes både för transport och som stridsfordon. 

Lastterrängbil 912 reg 24872

Lastterrängbil 912 MT