10,5 cm haubits m/1939

Haubits är en typ av artilleripjäs. Med en krökt projektilbana och möjlighet att skjuta med stor utgångsvinkel (lutning på kanonröret), är de tänkta att nå mål i skyddade positioner. De dras efter andra fordon, eller monteras på lämpliga pansarfordon.

10,5 cm Haubits m/39 gjorde entré i svenska försvaret i början av andra världskriget. Svenska Bofors hade av förståeliga skäl orderböckerna fulla, och för att snabbt kunna modernisera vapenparken, köptes Haubits in från Tyskland för att stärka svenska försvaret i väntan på att Bofors skulle hinna producera vapen.

Med eldhastighet på 6-8 skott/minut, och just under 11 km i räckvidd, var det ett effektivt vapen. 
I svenska försvaret, användes 10,5 cm haubits m/39 ända till 1982. 


10,5 cm Haubits m/39 
Individnummer
R4664A

Vikt (pjäs med utrustning)  
1985 kg

Bemanning
6 personer

Kaliber
105 mm

Höjdriktgräns (utsvängda ben)
-5°, +42°

Höjdriktgräns (ihopslagna ben) 
-5°, +14°  

Största skottvidd
10900 m 

Rekylkraft
5300 kg