15 CM HAUBITS M/38

Haubits är en typ av artilleripjäs. Med en krökt projektilbana och möjlighet att skjuta med stor utgångsvinkel (lutning på kanonröret), är de tänkta att nå mål i skyddade positioner. De dras efter andra fordon, eller monteras på lämpliga pansarfordon.

15 cm Haubits m/38 användes i den svenska armén från 1940 till 1984. 

Den framställdes i hast, och som en nödlösning inför andra världskriget. Eldröret togs från tidigare version av Haubits (m/19) och lavett (kanonstöd) från 10 cm kanon m/34. Konstruktionen blev så lyckad att det byggdes fler och även om de byttes ut i slutet av 1950talet, användes de här i norr ända fram till 1984!

En räckvidd på 11 100 meter, och eldhastighet på ca 10 skott per minut gjorde den till en viktig komponent i det svenska försvaret.