Norrbotten och kalla kriget

Norrbotten var en strategiskt viktig region under Kalla kriget. på grund av sin geografiska närhet till Sovjetunionen. Regionen var också hem till flera militärbaser och viktiga infrastrukturer som användes av det svenska försvaret under kalla kriget. 

Under kalla kriget upplevde Norrbotten en stark militärnärvaro, med både svenska och utländska militärbaser i regionen. Exempelvis fanns det amerikanska radarstationer i Vidsel och Jokkmok, samt svenska luftvärnsbaser i Kalix, Boden, och Luleå. Det svenska flygvapnet hade också flera baser i Norrbotten, bland annat i Kiruna och Luleå. 

Den starka militära närvaron i Norrbotten ledde till betydande ekonomiska och sociala förändringar i regionen. Det var vanligt att se militärfordon på vägarna och militärpersonal i städer och samhällen runt om i Norrbotten. En betydande mängd militära övningar genomfördes i regionen. 

 Norrbotten var utsatt för en stor del av ryss-skräcken, som ledde till stark inriktning på försvar och säkerhet i regionen. Många människor var oroliga för en eventuell sovjetisk invasion, och det fanns en hög beredskap för att hantera en sådan händelse. Vaksamheten bland civilbefolkningen var stor, och främlingar betraktades med misstänksamhet. 

Det kalla kriget påverkade även Norrbottens ekonomi, då bland annat svenska staten gjorde investeringar för att bygga upp den militära närvaron och infrastrukturen. Investeringarna skapade nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt i regionen.

kartgrafik över norrbottens län