Digitalisering pågår!

Under 2022 beviljades Kalixlinjens museum medel från Kulturrådet, för att påbörja arbetet med att digitalisera museet. 
Vårt mål är att även ni som inte kan besöka oss fysiskt, ska kunna ta del av de föremål vi ställer ut. 
I första läget fokuserar vi främst på de fordon vi har på området, och kommer att lägga ut dem här på sidan allt eftersom vi har färdigt material. 

Vi vill även bevara de minnen som finns från Kalixlinjen under beredskapstiden och kalla kriget. 
Har du, eller någon i din närhet minnen ni vill ska sparas till kommande generationer?

Fordon

På området finns runt 60 fordon utställda. 
Vi arbetar med att fotografera och sammanställa material. 

Materiel och byggnader

I områdets byggnader har vi samlat materiel och utrustning som använts under Kalixlinjens aktiva period. 

Minnen

Vill du bidra till minnesbanken?