Materiel och byggnader

På museets område, finns det ett flertal byggnader som använts under Kalixlinjens aktiva period. 

Vissa skänkta, andra köpta, och samtliga fraktade och uppförda på området för att bevaras. 

I vissa byggnader har vi utställningar av materiel och utrustning som använts under beredskapsåren och kalla kriget. 

Vi har även en stor mängd material lagrat, som vi hoppas kunna inventera och presentera både på plats och på internet. Det är ett stort arbete, och då vi är ett ideellt museum räknar vi med att det kan ta tid. 
Är du intresserad av att hjälpa till? Ta kontakt med oss!